સ્ત્રીની છાતી બતાવે છે તેનું ગુપ્તચરિત્ર

Astrology

મિત્રો, એક રિસર્ચ મુજબ જાણવા મળ્યું છે કે જ્યારે કોઈ પુરુષ સ્ત્રી તરફ જુએ છે ત્યારે તેને પહેલી નજર તે સ્ત્રીની છાતી પર પડે છે. સ્ત્રીની છાતી વડે તેના સ્વભાવ વિશે ઘણું બધું જાણવા મળે છે. જે સ્ત્રીની છાતી પર હળવા વાળ હોય છે તે સ્ત્રી અનેક પુરુષો સાથે રમણ કરવાવાળી હોય છે. આવી સ્ત્રીઓ પોતાના પરિવાર અને પોતાના પતિ પ્રત્યે છળ કપટ કરવામાં સંકોચ નથી કરતી અને તે જૂઠું બોલવામાં પણ માહિર હોય છે. આવી સ્ત્રીઓને દેખાડો કરવામાં વધારે વિશ્વાસ હોય છે.

જે સ્ત્રીઓની છાતી ઊંચી તેમજ પુષ્ટ હોય તે સ્ત્રી અનેક પ્રકારના સુખોને ભોગવવા વાળી હોય છે તેમજ ધન ધાન્ય અને ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય છે. આવી સ્ત્રીઓ તેના પતિને સુખ આપવાવાળી હોય છે. કોઈ સ્ત્રીની છાતી અંડાકાર આકારમાં હોય તેવી સ્ત્રી પ્રેમની બાબતમાં ખૂબ જ ઈમાનદાર હોય છે. અંડાકાર છાતી ધરાવતી પત્ની તેના પતિને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે અને તેની બધી જવાબદારીઓ સારી રીતે ઉઠાવી લે છે. જે સ્ત્રીની છાતી નીચી તેમજ લટકેલી હોય છે તે સ્ત્રી જે પરિવારમાં જાય છે ત્યાં દરિદ્રતા આવે છે. આવી સ્ત્રી પોતાના પતિથી હંમેશા ઝઘડો કરવાવાળી માનવામાં આવે છે.

ચાણક્ય કહે છે કે જે સ્ત્રીના બંને સ્તન સમાન હોય તે મહિલા ધનવાન હોય છે. તે સ્ત્રી દરેક કામને સકારાત્મક વિચારથી કરે છે. જે સ્ત્રીનો એક વક્ષ નાનો અને એક વક્ષ મોટો હોય તે સ્ત્રી ધનહિન તેમજ નકારાત્મક વિચારો ધરાવતી હોય છે. જે સ્ત્રીના સ્તન સુડોળ હોય તે સ્ત્રી ખૂબ જ મહેનતુ હોય છે અને તેનું મગજ ખૂબ જ તે જ ચાલતું હોય છે. આવી સ્ત્રી ઘરની બધી જ જવાબદારીઓ લેવા માટે કાબેલ હોય છે. સ્ત્રીની છાતી આગળની તરફ ઝૂકેલી હોય તે સ્ત્રીના વધારે ભાઈ બહેન હોવાની સંભાવના હોય છે. આવી સ્ત્રીઓ તેના પતિની સેવા કરવા માટે તત્પર રહે છે. કોઈ સ્ત્રીની છાતી અંદરની તરફ દબાયેલી હોય તે સ્ત્રી કડક સ્વભાવવાળી તથા રોગી હોય છે. આવી સ્ત્રીઓ ધનની બાબતમાં ખૂબ જ ચાલક હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *