છોકરીને સેક્સ માટે આ રીતે રાજી કરો,માત્ર બે મિનિટમાં

Astrology

મિત્રો, જો તમારે કોઈ છોકરીને સેક્સ માટે તૈયાર કરવી છે તો આટલી બાબતોનું અવશ્ય ધ્યાન રાખવું. પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં આઠ ઘણી વધારે કામવાસના હોય છે. કોઈપણ છોકરી સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવવા માટે તેની સાથે પ્રેમ ભરી વાતો કરવી જરૂરી છે. તેમના કાન પર બાઈટ કરો અથવા તો હળવેકથી ફૂંક મારો. આમ કરવાથી તેમની રોમ રોમ માં એક અલગ જ અહેસાસ થવા લાગશે. પુરુષો અને છોકરીઓમાં કાન એ ખુબજ સંવેદનશીલ અંગ હોય છે એટલા માટે છોકરીઓના કાન માં ધીમેથી હવા છોડવાથી અથવા તો ફૂસ ફુસાવાથી છોકરીઓ ખૂબ જ ઝડપથી ઉત્તેજિત થઈ જાય છે.

જો તમને કોઈ છોકરીને પાછળથી પકડીને તેને કાનમાં ધીમે ધીમે બોલો તો તેના શરીરમાં એક અલગ જ અહેસાસ થવા લાગે છે. જ્યારે કોઈપણ છોકરી પોતાના મનની વાતો ખુલ્લા મનથી પુરુષો સાથે કરી તો તે પુરુષોને ખૂબ જ સારું લાગે છે. છોકરીને પણ શારીરિક સંબંધ બનાવવા માટે ઉત્તેજિત કરવા માટે પુરુષોએ તેની સાથે ખુલ્લા મનથી શારીરિક સંબંધ વિશે વાત કરવી જોઈએ. આમ ખુલ્લા મનથી વાત કરવાથી છોકરીઓ ઝડપથી ઉતેજિત થઈ જાય છે.

તમારા પાર્ટનર સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવતા પહેલા તેમની સાથે પથારીમાં થોડી મસ્તી કરવી જોઈએ. છોકરીઓ સાથે કરેલી પ્રેમ ફરી વાતો પણ તેમને શારીરિક સંબંધ બનાવવા માટે ઉત્તેજિત કરે છે. ઘણા છોકરાઓ કોઈપણ જાતની પ્રેમ ભરી વાત કર્યા વગર કે ફોર પ્લે કર્યા વગર છોકરી પાસે શારીરિક સંબંધ બનાવવાની અપેક્ષા રાખતા હોય છે. કોઈપણ છોકરીને તમારા જીવનમાં મહત્વ આપો અથવા તો તેની વાતને સાંભળો અને સ્વીકારો તથા તેને માન સન્માન આપો તો તે સ્ત્રી તમને પોતાનું સર્વસ્વ સોંપવા માટે તરત જ તૈયાર થઈ જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *