દીકરીના જન્મ માટે આવા ઘરને પસંદ કરે છે ભગવાન

Astrology

મિત્રો, આપણે એવા સમાજમાં જીવી રહ્યા છીએ જ્યાં ફક્ત છોકરાઓને જ મહત્વ આપવામાં આવે છે. મોટાભાગના લોકોના ઘરે જ્યારે દીકરીનો જન્મ થાય છે ત્યારે તે ઘરના લોકો નિરાશ થઈ જાય છે. આ મનુષ્યની એક અજ્ઞાનતા છે જે દીકરીને બોજ સમજે છે પરંતુ તમને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે દીકરીનો જન્મ દરેક વ્યક્તિના ઘરે થતો નથી પરંતુ એવા વ્યક્તિના ઘરે જ થાય છે જે ભાગ્યશાળી હોય છે અને પૂર્વ જન્મમાં પુણ્યના કામ કર્યા હોય છે. આજે આપણે જાણીશું કે પૂર્વ જન્મમાં કયા પુણ્ય કરવાથી ઘરમાં દીકરીનો જન્મ થાય છે.

જ્યારે અર્જુન શ્રીકૃષ્ણને પૂછે છે કે હે માધવ કયા પુણ્ય કર્મ કરવાથી ઘરમાં દીકરીનો જન્મ થાય છે અર્થાત કેવા ઘરોમાં દીકરીનો જન્મ થાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, હે પાર્થ જો કોઈના ઘરમાં દીકરા નો જન્મ ભાગ્યથી થાય છે તો દીકરીનો જન્મ સૌભાગ્યથી થાય છે. જે માતા પિતાએ પૂર્વ જન્મમાં પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય તેમને જ દીકરીના માતા પિતા બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. દીકરીના જન્મ માટે એવા ઘરને જ પસંદ કરવામાં આવે છે જે દીકરીનો ભાર સહન કરી શકે કારણ કે ત્રણેય લોકમાં સ્ત્રી અર્થાત દીકરી નો ભાર દરેક વ્યક્તિ સહન નથી કરી શકતો.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે તે લોકો ખૂબ જ કિસ્મત વાળા હોય છે જેમના ઘરે એક દીકરીનો જન્મ થાય છે અને તે લોકો જેમના ઘરે એકથી વધારે દીકરીઓ જન્મ લે છે તે અત્યંત ભાગ્યશાળી હોય છે. એટલા માટે જ દીકરીઓને લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. એક છોકરા કરતાં છોકરી હંમેશા તેના માતા-પિતા વિશે વિચારે છે. દીકરીના જન્મને એક ઉત્સવની જેમ ઉજવવો જોઈએ કારણ કે તમે એ ભાગ્યશાળી છો જેને એક દીકરીને જન્મ આપવા માટે ભગવાને પસંદ કર્યા છે. દીકરી કદી પણ મા બાપ પર બોજ હોતી નથી કારણ કે તે હંમેશા તેના પરિવારનું ભાગ્ય ચમકાવવા માટે જન્મ લે છે. જો તમારા ઘરમાં કોઈ દીકરીએ જન્મ લીધો હોય તો આ દુનિયામાં તમે સૌથી ભાગ્યશાળી છો. જય શ્રી કૃષ્ણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *