શારીરિક સંબંધ બનાવવા માટે સ્ત્રીઓ આપે છે આ 3 ઈશારા

Astrology

મિત્રો, સ્ત્રીના મનને પારખવું ખૂબ જ અઘરું કામ છે. સ્ત્રીના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે સ્વયં ભગવાન પણ જાણવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. સ્ત્રી પોતાના મનની વાત સરળતાથી વ્યક્ત કરી શકતી નથી પરંતુ તેના શરીરના હાવ ભાવ તથા તેની આંખોના કેટલાક ઈશારા દ્વારા તે ઘણું બધું વ્યક્ત કરી દે છે. જો પુરુષ સ્ત્રીના આ ઈશારા ને સમજી શકે તો સ્ત્રીના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે સરળતાથી જાણી શકે છે. વિજ્ઞાન પણ સાબિત કરી ચૂક્યું છે કે સ્ત્રીઓમાં પુરુષો કરતાં આઠ ગણી વધારે કામવાસના હોય છે. પરંતુ જ્યારે કોઈપણ સ્ત્રી શારીરિક સંબંધ બનાવવા માંગતી હોય તો તે મોઢેથી વ્યક્ત કહી શકતી નથી.

સ્ત્રીઓ શારીરિક સંબંધ બનાવવા માટે જ્યારે તૈયાર હોય છે ત્યારે આ કેટલાક ઈશારાઓ આપે છે. જ્યારે કોઈ સ્ત્રી તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવવા માગતી હશે ત્યારે તે ખૂબ જ ઝડપી શ્વાસ લઈને તમને એ ઈશારો કરે છે કે તે શારીરિક સંબંધ બનાવવા માટે ઈચ્છા રાખે છે. તે આ રીતે ઝડપી શ્વાસ લઈને તમને સંકેત આપે છે. તમારે સ્ત્રીનો આ ઈશારો સમજી લેવો જોઈએ કારણ કે કોઈ પણ સ્ત્રી સીધી રીતે કોઈપણ વ્યક્તિને કહેતી નથી. ઘણી સ્ત્રીઓ જ્યારે તેમના હોઠોને દાંત વડે ચબાવીને હોઠ સાથે રમે છે ત્યારે તે તમને ઈશારો આપવા માંગે છે કે તે તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવવા માંગે છે.

સ્ત્રીઓને પોતાની વાત કહેવા માટે ની સૌથી સારી રીત હોય છે તેની આંખોમાં આંખો મિલાવીને ઇશારો કરવો. જો કોઈ સ્ત્રી લગાતાર તમારી આંખોમાં આંખો મિલાવીને હસી રહી હોય અથવા તો તેના વાળ સાથે રમી રહી હોય તો તેનો મતલબ છે કે તે સ્ત્રી તમને પસંદ કરે છે. સ્ત્રીઓ આંખોમાં આંખો મિલાવીને આંખથી ઘણી બધી વાતો કરે છે જેની સમજ તમને હોવી જોઈએ. જો સ્ત્રી ખૂબ જ લાંબા સમય સુધી તમારે આંખોમાં આંખો મિલાવીને જોઈ રહે અને એક અલગ જ અંદાજમાં આંખો ઝુકાવી લે તો સમજવું કે તે સ્ત્રી તમને પસંદ કરે છે અને તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવવા તૈયાર છે. જય શ્રી કૃષ્ણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *