સ્ત્રીનું આ અંગ પકડવાથી દુનિયાનું સૌથી મોટું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે

Astrology

મિત્રો, આ દુનિયામાં જો કોઈ સન્માનનું હકદાર છે તો તે સ્ત્રીઓ છે. ભગવાનને પણ પૃથ્વી પર જન્મ લેવા માટે સ્ત્રીઓનો સહારો લેવો પડે છે. સ્ત્રીઓ પૈસા લીધા વગર અલગ અલગ રૂપોમાં આપણી સેવા કરે છે. સ્ત્રીઓની સૌથી મોટી વાત એ હોય છે કે સ્ત્રી પુરુષને તન,મન અને ધનથી પોતાના માનીને દરેક સમસ્યાનું સમાધાન કરે છે. સ્ત્રીઓને દેવીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે એટલા માટે સ્ત્રીઓના આ અંગને રોજ સ્પર્શ કરવાથી તમને આખી દુનિયાભરનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને તમે કરેલા બધા જ પાપો માંથી મુક્તિ પણ મેળવી શકાય છે.

દુનિયામાં સૌથી વધારે પુણ્ય મેળવવા માટે દરરોજ ઘરની સ્ત્રીઓના ચરણસ્પર્શ કરવા જોઈએ. સ્ત્રીઓનું અભિવાદન કરવા માટે સ્ત્રીઓના ચરણસ્પર્શ કરવાની પરંપરા સદીઓથી ચાલી આવી છે. જ્યારે તમે કોઈ આદરણીય સ્ત્રીના ચરણ સ્પર્શ કરો છું ત્યારે આશીર્વાદના રૂપમાં તેમના હાથ તમારા માથા પર પડે છે. જેનાથી તે પૂજનીય સ્ત્રીની સકારાત્મક ઉર્જા આશીર્વાદના રૂપમાં તમારા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. તમારી મા બહેન કે કોઈ અન્ય આદરણીય સ્ત્રીના ચરણ સ્પર્શ કરવાને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સૌથી વધારે પુણ્યશાળી કર્મ ગણવામાં આવે છે.

સ્ત્રીઓના નિયમિત ચરણસ્પર્શ કરવાથી તમારી કુંડળીમાં જો કોઈ દોષ હશે તો તે પણ દૂર થઈ જાય છે. તમે જે સ્ત્રીના ચરણસ્પર્શ કરો છો તેમના માટે શાસ્ત્રોમાં કેટલાક નિયમો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે પણ તમે કોઈ સ્ત્રીના ચરણસ્પર્શ કરો ત્યારે ધ્યાન રહે કે તે સ્ત્રીનું આચરણ સારું હોવું જોઈએ. જ્યારે તમે કોઈ સારા આચરણ વાળી સ્ત્રીના ચરણ સ્પર્શ કરો છો ત્યારે તમને તે સ્ત્રી પાસેથી સકારાત્મક શક્તિની પ્રાપ્તિ થશે અને તમે પુણ્યના ભાગીદાર બની જશો. તો તમારા ઘરમાં રહેલી સ્ત્રીઓના ચરણસ્પર્શ કરીને નિયમિત આશીર્વાદ અવશ્ય લેજો. તમને દુનિયાનું સૌથી મોટું પુણ્ય પ્રાપ્ત થઈ જશે. જય શ્રી કૃષ્ણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *