પ્રેમ કરતા પહેલા સ્ત્રી આપે છે આ ત્રણ સંકેત

Astrology

મિત્રો શું તમે જાણો છો કે સ્ત્રીઓ પુરુષો સાથે સહવાસ કરતા પહેલા ત્રણ ઈશારા આપે છે પરંતુ વિચારવા વાળી વાત એ છે કે આ ઈશારા કયા હોય છે. શું પુરુષોએ સારો સમજી બી શકે છે અથવા નહીં.

સ્ત્રીઓના ઇશારા ને લઈને આચાર્ય ચાણક્યે કહ્યું છે કે થોડી એવી સ્ત્રીઓ હોય છે જે પ્રેમ લીલા ની ઈચ્છા અજીબ ઈશાળા કરીને જાહેર કરે છે.
આંખોમાં આંખો મેળવીને વાત કરવી

કૌટિલ્ય અનુસાર મહિલાઓને વાત કરવાનો સૌથી સારી રીતે એ છે આંખોમાં આખો મેળવીને ઇશારા કરીને કંઈ કહેવું. જો કોઈ મહિલા તમારી આંખોમાં આંખો મેળવીને હસી રહી હોય અથવા તેના વાળ સાથે રમી રહી હોય તો તેનો અર્થ એ છે કે તે તમને પસંદ કરે છે અને ઘણીવાર તો આ ઇશારા એ પણ કહે છે કે મહિલા તમારી સાથે સંબંધ બનાવવા માંગે છે. આંખોમાં આંખો મેળવીને મહિલાઓ ઘણી બધી વાતો કરી જાય છે જેની સમજ પુરુષોમાં હોવી જોઈએ. આંખમાં આખું મેળવીને તમારી સામે જોઈ રહે છે અને એક અલગ જ અંદાજમાં તેમની આંખો ઝુકાવી પણ લે છે. તેને ગ્રીન સિગ્નલ માનવામાં આવે છે.

વાળ સાથે રમવું
ચાણક્યનું માન્ય તો જ્યારે ઘણી બધી મહિલાઓ તેના વાળ સાથે રમે છે તો એ સંકેત આપવાની કોશિશ કરે છે કે એ તમારાથી મોહિત છે. જ્યારે મહિલાઓ તેના વાળને ખોલે છે અને પછી ઠીક કરવા લાગે છે અથવા તો રમે છે તો એ સમયે તે એ ઇશારો કરી રહી છે કે તે તમારી સાથે નજીક થવા માટે આતુર છે. એ પણ સાચું છે કે જ્યારે કોઈ મહિલા તેના વાળ સાથે રમી રહી છે તો એ પણ જરૂરી છે કે તે નજદીકી બનાવવા પણ માગતી હોય તો તેનો મતલબ એ પણ થાય છે કે તે તમને પ્રેમ પણ કરે છે.

કાનમાં વાતો કરે
જ્યારે કોઈ મહિલાતમારી નજીક આવીને કાનમાં પ્રેમ ભરી વાત કરે છે તો તેનો મતલબ એ છે કે તે તમારી સાથે પ્રેમના સાગરમાં ડૂબવા માંગે છે. તે તમને એવો સંકેત આપી રહ્યું હોય છે કે તે તમને પસંદ કરે છે.

વાતચીત કરતા સમયે નજીક આવવું
આચાર્ય ચાણક્ય ની માનીએ તો જ્યારે કોઈ મહિલા તમને પસંદ કરે છે ત્યારે ઇશારામાં વાતો કરે છે તેનાથી ઠીક ઉલટું પુરુષો સાથે થાય છે તે તેમના પ્રેમનો ઈઝહાર ખુલીને કરે છે. પરંતુ દરેક મહિલા ખોલીને તેના પ્રેમનો ઈજહાર કરતી નથી માનું કે તે ઘણા ઈસારા જરૂર આપે છે જો કોઈ મહિલા વાતચીત કરતા સમયે વારે ઘડીએ તમારા નજીક આવી રહી હોય અને તમને અડકવાની કોશિશ કરી રહી હોય તો સમજી લેવું જોઈએ કે તે તમને પસંદ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *