ભગવાનની પૂજામાં ખોટી રીતે દીવો કરવાથી થાય છે ભારે નુકસાન

Astrology

મિત્રો, પૂજામાં ભગવાનનો દીવો કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. કહેવાય છે કે દીવો કર્યા વગર ભગવાનની પૂજા અધૂરી ગણાય છે. આપણા ધાર્મિક પુરાણો અનુસાર પૂજામાં ઘી અને તેલનો દીવો કરવામાં આવે છે. ભગવાનનો દીવો કરવાનો મતલબ થાય છે કે તમારા જીવનમાંથી અંધકારને દૂર કરીને પ્રકાશ ફેલાવવો. પ્રકાશ જ્ઞાનનું પ્રતિક હોય છે એટલા માટે પૂજામાં દીવો પ્રગટાવવાથી જીવનમાંથી અંધકાર દૂર થઈ જાય છે.

પૂજામાં ભગવાનનો દીવો કરતા પહેલા કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. પૂજામાં જ્યારે ભગવાનનો દીવો કરવા બેસો ત્યારે એક વાતનું હંમેશા ધ્યાન રાખજો કે દીવો ખૂબ જ સ્વચ્છ હોય અને ક્યાંયથી પણ તૂટેલો ન હોય. પૂજામાં તૂટેલો દીવો રાખવો વર્જિત માનવામાં આવે છે. સહેજ પણ તૂટેલો દીવો કરવાથી ભયંકર પાપ લાગે છે. પૂજા દરમિયાન દીવો ઓલવાઈ ન જાય તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પૂજા વખતે દીવાનું ઓલવાઈ જવું ખૂબ જ અશુભ માનવામાં આવે છે. ધાર્મિક કામમાં ફક્ત તેલ અને ઘી નો દીવો કરવી જોઈએ.

ભગવાનની પૂજા વખતે એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ઘી નો દીવો કર્યા પછી તરત જ તેલનો દીવો કરવો જોઈએ નહીં. પૂજા વખતે એક દીવા વડે બીજો દીવો કરવો પણ શુભ માનવામાં નથી આવતો એટલા માટે દરેક દીવાને પ્રગટાવતી વખતે આ વાતોનું ધ્યાન અવશ્ય રાખવું જોઈએ. પૂજા વખતે ભગવાનનો દીવો કરતી વખતે આટલી બાબતોનું ધ્યાન અવશ્ય રાખજો. જય શ્રી કૃષ્ણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *