આવી સ્ત્રી ના ઘર માં લક્ષ્મીજી કદી પ્રવેશ કરતા નથી.

Astrology

મિત્રો ઘરની સુખ સમૃદ્ધિ એવી સ્ત્રી પર નિર્ભર કરે છે જે ઘરનું કામ કરે છે ઘરને સાફ રાખે છે અને બધાનું ધ્યાન રાખે. પ્રાચીનકાળથી ઘરની વહુ છોકરીઓને લક્ષ્મીનું રૂપ માનવામાં આવે છે. ઘરની સ્ત્રી કોઈ પણ ઘરને સ્વર્ગ કે નર્ક બનાવી શકે છે. ઘરની વહુ છોકરીઓની થોડી આદત વિશે જણાવ્યું છે કે જેના કારણે ઘરમાં દરિદ્રતા આવે છે.

સાવરણીને કોઈ દિવસ પગ લગાવવું જોઈએ. જે સ્ત્રીઓ સાવરણીને પગ લગાવે છે કે પગની ઠોકર મારે છે ત્યાં કોઈ દિવસ લક્ષ્મીનો વાસ થતો નથી. આવા ઘરમાં દરિદ્રતા રહેશે. એવું માનવામાં આવે છે કે સાવરણીમા માતા લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે. ચૂલા પર એઠા વાસણ કોઈ દિવસ રાખવા જોઇએ નહીં. ઘણી મહિલાઓની આવી આદત હોય છે કે તવી અને એઠા વાસણો ચૂલા ઉપર મૂકીને સૂઈ જાય છે. આવા ઘરમાં પણ લક્ષ્મી કોઈ દિવસ આવતા નથી અને જે ગરીબી અને દુઃખનું કારણ બને છે. જેથી રાત્રે ચૂલા પર કોઈ દિવસ એઠા વાસણો મુકવા જોઈએ નહીં.

જે ઘરની મહિલાઓ દરવાજાની પગથી ઠોકર મારી ને દરવાજો ખુલે છે કે બંધ કરે છે તેનાથી મહાલક્ષ્મી નારાજ થઈ જાય છે. તેથી કોઈ દિવસ દરવાજા ને ઠોકર મારવી જોઈએ નહિ. દરવાજા પર બેસીને ભોજન કોઈ દિવસ કરવું જોઈએ નહીં.જે ઘરની મહિલાઓ ઘરના ઉમરોટ ઉપર બેસીને ભોજન કરે છે તે ઘરે કોઈ દિવસ લક્ષ્મીજી આવતા નથી.હિન્દી શાસ્ત્ર માં આ વાતની અશુભ માનવામાં આવે છે.

રાત્રે કોઈ દિવસ કચરો વાળવો જોઈએ નહીં. જે મહિલાઓ રાત્રી કચરો વારે છે કે ઘરમાં દરિદ્રતા આવે છે. જે ઘરની મહિલાઓ સવારે મોડા સુધી સુતી હોય તે ઘરમાં પણ માતા લક્ષ્મી આવતા નથી. મોડે સુધી સુવાના મહિલાઓ તેના પતિ અને સસુરાલ વારા માટે અશુભ સાબિત થાય છેઅને ઘણા લોકોની અસફળતાનું કારણ બને છે. જે મહિલાઓ જલ્દી ઉઠીને સવારે આંગણું સાફ કરતી નથી એવા ઘરમાં દેવી લક્ષ્મી કોઈ દિવસ પ્રવેશ કરતા નથી. ઘરની મહિલાઓને સવારે ઊઠીને આંગણું સાફ કરવું જોઈએ અને તે પછી રંગોળી બનાવી લક્ષ્મીજીનું સ્વાગત કરવું જોઈએ આવું કરવાથી માતા લક્ષ્મી તેવા ઘરમાં તરત પ્રવેશ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *