આને પહેરીને જે માગશો તે મળશે

Astrology

મિત્રો, આપણા સૌની એવી ઈચ્છા હોય છે એ આપણે જે બોલીએ તે થઈ જાય અને આપણે જે માગીએ તે તરત આપણને મળી જાય. આજે આપણે એવા જ એક છોડ વિશે જાણીશું જેને પહેરવાથી ભગવાનની જેમ જે બોલીશું તે થશે અને જે માગીશું તે મળશે. જેમ ભગવાન તથાસ્તુ બોલે છે તો તે વરદાન તરત જ પ્રાપ્ત થાય છે તેવી રીતે તમે જે બોલશો તે તમને અવશ્ય પ્રાપ્ત થઈ જશે. તેની થોડીક વિધિ આજે આપણે વિસ્તારથી જાણીશું. આ ઉપાય કરવાથી તમારી તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થશે.

ઘણા લોકો ખૂબ જ મહેનત કરવા છતાં તેમને ધારેલી મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરી શકતા નથી. જીવનમાં અથાગ પરિશ્રમ કર્યો હોય છે પરંતુ તેમને જે મેળવવું હોય તે મળતું નથી પરંતુ આપણા પ્રાચીન જ્ઞાન દ્વારા આ તમામ સમસ્યાઓમાંથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. આજે આપણે જે છોડની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે છોડનું નામ છે થોર. થોરનો છોડ ખૂબ જ ચમત્કારિક માનવામાં આવે છે. થોરના છોડના આ ચમત્કારી પ્રયોગનું વર્ણન આપણા શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવ્યું છે થોરના છોડનો નાનકડો ટુકડો કૃતિકા નક્ષત્રમાં લાવીને હાથ પર બાંધવાથી વાક્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે તમે જે બોલશો તે થશે. તમારું દરેક બોલેલું વાક્ય સાચું પડશે. પરંતુ આ થોળનો છોડ બીજા કોઈ છોડ પર ઉગેલો હોવો જોઈએ.

કોઈ બીજા વૃક્ષ પર જો તમને થોરનો છોડ ઉગેલો દેખાય તો તેને અવશ્ય તમારા ઘરે લાવો અને તેનો નાનકડો એક ટુકડો તમારા હાથ પર બાંધો. આમ કરવાથી તમારા બોલેલા તમામ શબ્દો સાચા પડશે. તમે જે બોલશો તે થશે અને તમે જે માગશો તે તરત જ તમને મળી જશે. આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલું આ પ્રાચીન જ્ઞાન વડે આપણે જીવનની ઘણી બધી સમસ્યાઓ દૂર કરી શકીએ છીએ. તમે પણ આ ઉપાય અવશ્ય કરજો. તમે પોતાની આંખો વડે જીવનમાં થતા ચમત્કાર જોઈ શકશો. જય શ્રી કૃષ્ણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *