સ્ત્રીના શરીરના કયા અંગ પવિત્ર હોય છે.

Astrology

મિત્રો તમે દરેક જાણો છો કે એક સ્ત્રી રહસ્યમય હોય છે તેને સમજવી બહુ મુશ્કેલ હોય છે. આજ સુધી તેને કોઈ સમજી શકતી નથી કે તેની તાકાત વિષે અંદાજ લગાવી શક્યો નથી. કોઈ તેની ભાવનાઓને રોકી નથી શકતી અને તેના વિચારોને પણ કોઈ રોકી શકતું નથી. ઋષિમુનિઓ નું કહેવું છે કે જે રીતે બ્રાહ્મણના પગ પવિત્ર હોય છે, ગાયની પીઠ પવિત્ર હોય છે, બકરી અથવા ઘોડાનું મુખ પવિત્ર હોય છે તેવી જ રીતે એક સ્ત્રી સંપૂર્ણ પવિત્ર હોય છે. જેમ કે ઋષિ કહે છે અહિયાં ની સ્ત્રી દોષી હોય કે ના હોય અહીંયા ની સ્ત્રી સંપૂર્ણ પવિત્ર હોય છે.

ભારતના કેરળ રાજ્યમાં જય એક મહિલાને મા ના રૂપમાં પૂજવામાં આવે છે, લક્ષ્મી પત્નીના રૂપમાં પૂજવામાં આવે છે, અને એક પુરુષ તેની પત્નીના પગે લાગે છે આ બધું કેરળમાં જ કરવામાં આવે છે. પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં આવું કરવું પાપ માનવામાં આવે છે પરંતુ સાચી વાત તો એ છે જા મહિલાઓ ની આટલું સન્માન આપવામાં આવે છે ત્યાં કોઈ પણ મુસીબત આવતી નથી.

નારી સર્વત્ર પવિત્ર છે કારણ કે જ્યાં નારીઓને પવિત્ર માનવામાં આવે છે ત્યાં દેવતા પણ વાત કરે છે નારી સર્વત્ર પવિત્ર છે તેનો આદર કરવો જોઈએ. એક સ્ત્રી દરેક ભાગથી પવિત્ર હોય છે. જ્યાં સ્ત્રીઓની ઈજ્જત થાય છે ત્યાં માતા સરસ્વતી અને લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે. સ્ત્રીનું કોઈ અંગ અપવિત્ર હોતું નથી.ચાહે માતાના રૂપમાં હોય, પત્નીના રૂપમાં હોય કે દીકરીના રૂપમાં હોય.માટે આપણે તેની ઈજ્જત કરવી જોઈએ અને મગજમાં ચાલતા ખોટા ભ્રમોને મગજમાંથી નીકાળી દેવા જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *