મા લક્ષ્મીના આ 3 મંત્રોના જાપથી પદ, ધન, કીર્તિ અને સુખ-સુવિધામાં વધારો થાય છે.

Astrology

હિન્દુ ધર્મમાં મા લક્ષ્મીને સંપત્તિની દેવી માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે તેની કૃપાથી વ્યક્તિને તમામ સુખ-સુવિધાઓ મળે છે. એટલા માટે દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે દેવી લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે ઉપાય કરે છે. મંત્ર સાધના એ મા લક્ષ્મીની કૃપા મેળવવાનો એક સરળ ઉપાય છે. શાસ્ત્રોમાં મા લક્ષ્મીના આવા 3 અસરકારક મંત્રો જણાવવામાં આવ્યા છે.જેના જાપથી વ્યક્તિને પદ, પદ, ધન, કીર્તિ અને તમામ ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ બહુ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. જાણો મા લક્ષ્મીના 3 અસરકારક મંત્રો વિશે.

1. लक्ष्मी बीज मंत्र ‘ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नमः॥

2. महालक्ष्मी मंत्र ‘ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मयै नम:॥

3. लक्ष्मी गायत्री मंत्र ‘ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥

મંત્ર જાપના ફાયદાઃ કોઈપણ મંત્રનો હેતુ તે મંત્રથી સંબંધિત દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવાનો હોય છે જેથી તેમની કૃપા તમારા પર બની રહે. આ મહામંત્રોનો જાપ પણ દેવી લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો આ ત્રણ મંત્રો અથવા આમાંથી કોઈ એક મંત્રનો જાપ દરરોજ કમલગટ્ટેની માળા સાથે કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ પર અસર થાય છે.જેના કારણે દેવાનો બોજ દૂર થાય છે અને મા લક્ષ્મીની કૃપા બની રહે છે. લક્ષ્મી ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવાથી પદ, પદ, ધન અને તમામ ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ જલ્દી વધે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *