ઘરના મંદિરમાં મૂકી દો આ 1 વસ્તુ, ઘરમાં ગરીબી કદી નહી આવે.

Astrology

મિત્રો, હિન્દુ પરંપરાઓ અનુસાર જ્યાં સુધી ઘરમાં ભગવાનનું દીવો કરવામાં નથી આવતો ત્યાં સુધી ભગવાનનું પૂજન પૂરું માનવામાં નથી આવતું તેથી જ કોઈ પણ પૂજા કરીએ તેના પહેલાં ભગવાનનો દીવો કરવામાં આવે છે. દરરોજ સવાર-સાંજ ઘરમાં જ ભગવાનને શ્રદ્ધાપૂર્વક દીવો કરીને પૂજા અર્ચના કરવાથી ઘરમાં જ સુખ,શાંતિ સમૃદ્ધિ બની રહે છે.

જો ઘરના મંદિરમાં દીપકને આસન આપવામાં ન આવ્યું હોય તો તે પૂજા અધૂરી ગણવામાં આવે છે. ભગવાનના મંદિરમા કરવામાં આવેલા દીવાને ભગવાનનું સ્વરૂપ જ માનવામાં આવે છે તેથી દીવાને આસન આપવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘરના મંદિર મા ભગવાનના દીવાને ચોખાનું આસન આપવું જોઈએ એટલે કે દીવાની નીચે ચોખા રાખવા જોઈએ. ચોખા શુદ્ધતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.

ચોખા માતા લક્ષ્મીના પ્રિય ધાન માનવામાં આવે છે. તેથી ભગવાનના દીવાને ચોખાનું આસન આપવાથી ઘરમાં લક્ષ્મીનો વાસ રહે છે. જો દીવાને ચોખા ઉપર આસન આપવામાં આવે તું ઘરમાં ધન લાભ થાય છે. ચોખા પર દીવાનું આસન કર્યા બાદ તેમાં ઘીનો દીવો કરવો જોઈએ. ભગવાનનું દીવો ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા ફેલાવવાનું કામ કરે છે.

આપણે સૌ સવાર-સાંજ ઘરના મંદિરમાં ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરતા હોઈએ છીએ પરંતુ ભગવાનના દીવાની નીચે તેના આસાન તરીકે ચોખા રાખવામાં આવે તો માતા લક્ષ્મી આપણા ઘર પર અતિ પ્રસન્ન થાય છે અને ઘર સુખી સમૃદ્ધ બની જાય છે. ભગવાનના દીવાને ઘઉં કે ફૂલનું આસન પણ આપી શકાય છે. ભગવાનના દીવાને ઘઉંનુ આસન આપવાથી ઘરમાં ધાન્ય કદી ખૂટતુ નથી. મિત્રો ઘરમાં ભગવાનના દીવાની નીચે આસન અવશ્ય આપવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *