વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં આ દિશામાં કેલેન્ડર લગાવી દો, વર્ષભર પ્રગતિ કરશો..

Astrology

 

વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર જૂનું કેલેન્ડર દિવાલ પર રાખવું સારું માનવામાં નથી ગણાતું. આવું કરવાથી જીવનમાં પ્રગતિની શક્યતા ઘટી જાય છે. આ ભાવિ દૃષ્ટિકોણને અસર કરે છે.

વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં જૂનું કેલેન્ડર લગાવવું અશુભ ગણવામાં આવે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર યોગ્ય કેલેન્ડરને યોગ્ય દિશામાં લાગુ કરવાથી પ્રગતિ થાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર જૂનું કેલેન્ડર દિવાલ પર રાખવું સારું માનવામાં નથી મનાતું. આમ કરવાથી જીવનમાં પ્રગતિની અટકી જાય છે.

વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં જૂનું કેલેન્ડર લગાવવું અશુભ ગણવામાં આવે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર યોગ્ય કેલેન્ડરને યોગ્ય દિશામાં લાગુ કરવાથી પ્રગતિ થાય છે. વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં જૂનું કેલેન્ડર લગાવવું અશુભ ગણવામાં આવે છે. આમ કરવાથી જીવનમાં પ્રગતિની અટકી જાય છે

વાસ્તુ અનુસાર ઘરની ઉત્તર, પશ્ચિમ કે પૂર્વ દિશામાં દિવાલ પર કેલેન્ડર લગાવવું જોઈએ. કેલેન્ડરના પાનામાં હિંસક પ્રાણીઓના ચિત્રો, ઉદાસ ચહેરાઓ ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જા ફેલાવે છે, તેથી આવું કેલેન્ડર પણ ઘરમાં રાખવું ન જોઈએ.

પૂર્વ દિશાનો સ્વામી સૂર્ય છે, જે નેતૃત્વના ગુણોનો વિકાસ કરે છે. તેમજ સૂર્યોદયની દિશા પૂર્વ છે. આ દિશામાં કેલેન્ડર રાખવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવેલું છે. પૂર્વ દિશા બાળકના જીવનમાં પ્રગતિના દ્વાર ખોલે છે. જો કેલેન્ડર પર ચિત્રો બનાવવામાં આવે તો આ દિશામાં ઉગતા સૂર્યના ચિત્ર સાથેનું કેલેન્ડર લગાવવું જોઈએ.

ઉત્તર દિશાને કુબેરની દિશા માનવામાં આવે છે. આ દિશામાં લીલોતરી, ફુવારો, લગ્નના ફોટા, યુવા જીવનના ચિત્રો સાથેનું કેલેન્ડર મુકવું જોઈએ. કેલેન્ડરમાં ઉત્તર દિશામાં લીલું અને સફેદ કેલેન્ડર લગાવવાથી સુખ-સમૃદ્ધિ વધે છે. પશ્ચિમ દિશા એ પ્રવાહની દિશા છે. જો તમે આ દિશામાં કેલેન્ડર લગાવો છો, તો તમારા કામમાં ઝડપ આવે છે. વ્યક્તિની કાર્યક્ષમતા વધે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *