એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુના આ મંત્રનો અવશ્ય જાપ કરો, અપાર ધન અને વૈભવ મળશે.

Astrology

એકાદશી પર ભગવાન વિષ્ણુના નામનો જાપ, તેમના મંત્રોના જાપનું ઘણું મહત્વ છે. કહેવાય છે કે આ દિવસે નારાયણ હરિની પૂજા કરવાથી મનવાંછિત વરદાન મળે છે.
શાસ્ત્રો અનુસાર ભગવાન વિષ્ણુને જગતની સંભાળ રાખનાર દેવતા માનવામાં આવે છે. તેમનો સ્વભાવ શાંત છે. તેથી વિષ્ણુની પૂજાની શરૂઆત ‘ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય’ મંત્રના જાપથી કરવી જોઈએ.

આ પછી આ મંત્રોનો જાપ કરો-

લક્ષ્મી વિનાયક મંત્ર
दन्ताभये चक्र दरो दधानं, कराग्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।
धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया, लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे।।

પંચરૂપ મંત્ર
ॐ अं वासुदेवाय नम:
ॐ आं संकर्षणाय नम:
ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:
ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:
ॐ नारायणाय नम:

ॐ ह्रीं कार्तविर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान।
यस्य स्मरेण मात्रेण ह्रतं नष्‍टं च लभ्यते।।

સરળ મંત્ર
ॐ नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।।

ધન અને સમૃદ્ધિ મેળવવા માટે વિશેષ મંત્ર
ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।
ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि।।

આનો જાપ કરો
–श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।
–ॐ नारायणाय विद्महे। वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।
–ॐ विष्णवे नम:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *