રોજ કરો ભગવાન શ્રી કુબેરજીની આ આરતી, જીવનમાં ક્યારેય ધનની કમી નહીં આવે

Astrology

માતા લક્ષ્મીને ધનની દેવી કહેવામાં આવે છે. બીજી તરફ, કુબેર મહારાજને તમામ દેવતાઓના ખજાનચી કહેવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા છે કે ધનની દેવી લક્ષ્મીએ ધન સંબંધિત કાર્યોનો હિસાબ ભગવાન કુબેરને સોંપ્યો છે. કુબેર મહારાજને ધનના દેવતા કહેવામાં આવે છે. લોકો ધન, સુખ અને સમૃદ્ધિ માટે દેવી લક્ષ્મીની સાથે ભગવાન કુબેરની પણ પૂજા કરે છે.

ધનતેરસના દિવસે પણ માતા લક્ષ્મી સાથે ભગવાન કુબેરની પૂજા ખૂબ જ ફળદાયી માનવામાં આવે છે, તેથી ધનતેરસની રાત્રે માતા લક્ષ્મીની સાથે ભગવાન કુબેરની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. જો તમને પણ જીવનમાં ધન અને ધાન્ય જોઈતું હોય તો દરરોજ 108 વાર કુબેર દેવના મંત્રનો જાપ કર્યા પછી શ્રી કુબેર જીની આરતી કરો.
આવું કરવાથી તમારા જીવનમાં ક્યારેય પૈસાની કમી નહીં આવે. આજે અમે લાવ્યા છીએ કુબેરજીની આરતીના ગીતો. પૂજા પછી આ આરતીનો પાઠ કરવાથી તમારા જીવનમાંથી પૈસાની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.

કુબેરજી ની આરતી

ॐ जय यक्ष कुबेर हरे,
स्वामी जय यक्ष जय यक्ष कुबेर हरे।
शरण पड़े भगतों के,
भण्डार कुबेर भरे।
॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥

शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े,
स्वामी भक्त कुबेर बड़े।
दैत्य दानव मानव से,
कई-कई युद्ध लड़े ॥
॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥
स्वर्ण सिंहासन बैठे,
सिर पर छत्र फिरे,
स्वामी सिर पर छत्र फिरे।
योगिनी मंगल गावैं,
सब जय जय कार करैं॥

॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥
गदा त्रिशूल हाथ में,
शस्त्र बहुत धरे,
स्वामी शस्त्र बहुत धरे।
दुख भय संकट मोचन,
धनुष टंकार करे॥
॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥
भांति भांति के व्यंजन बहुत बने,
स्वामी व्यंजन बहुत बने।
मोहन भोग लगावैं,
साथ में उड़द चने॥
॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥

यक्ष कुबेर जी की आरती,
जो कोई नर गावे,
स्वामी जो कोई नर गावे ।
कहत प्रेमपाल स्वामी,
मनवांछित फल पावे।
॥ इति श्री कुबेर आरती ॥

कुबेर देव को आहुति देने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें।

जपतामुं महामन्त्रं होमकार्यो दिने दिने
दशसंख्य: कुबेरस्य मनुनेध्मैर्वटोद्भवै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *